کبد از ساعت ۲۱۰۰ درپی خروج فضولات خون از بدن میشود 

وقتی من و شما تاپاسی از شب بیدار میمانیم چه بلایی به سر کبد و فضولات ما ایجاد میکند

پس بدانیم کبد را چرب کرده و اخلاط صفراوی را غالب کرده و ریزش و چربی و شوره مورا تقویت نموده ایم و بازسرگیجه و سردرد در شقیقه را مضاعف می کنیم