پاسخ به سوال برای جلوگیری از استفراغ 

ماست با نعناع + دمنوش نعنا+دمنوش رقیق زنجبیل+ سبزی ریحان+ پودر سماق+ زرشک کم + پونه کوهی خانم باردار کم +رب انار + تمرهندی+ پودر سنجد بدون هسته+ دمنوش های ترکیبی مثل زنجبیل با هل و نمک رقیق و...+ اگراز تغذیه سردباشد نبات سوخته

🇮🇷🇮🇷چرا تهوع شکل میگیرد:

اسراف درخوردن چای سبز + اسراف در زعفران خوری + تخم مرغ زیاد + ظروف غیربهداشتی+ روغن رازیانه و مسمومیت با تغذیه کهنه + بلغم زیاد