تدابیر طب سنتی جهت پر شدن صورت

۱-مصرف عرق یونجه با شکر یک فنجان قبل از نهار و شام حتما با شکر 

۲-ماساژ روغن زفت روی گونه ها و اندام لاغر

۳-ماساژ اندام لاغر مخصوصا گونه ها با روغ خراطین اصل روزی دو مرتبه 

۴-البته از مصرف غذاهای سرد و خشک پرهیز شود

۵-برای تنظیم و پر شدن صورت خوردن دمکرده یا عرق رازیانه تا ۱۲۰ روز ،روزی یک لیوان میان وعده با عسل فقط خانم ها

از استاد مهربانی