پاسخ سرفه های شدید 

۱- اگر سرفه معمولی و بدون عفونت و اخلاط باشدبایستی دمنوش ترکیبی آویشن و بابونه ( داروخانه دوم گیاهان ) بصورت منظم و نوبه ای مصرف شود 

۲- اگر سرفه عفونت و اخلاط مشاهده گردد پونه کوهی در یک لیوان آب جوش دمنوش شده و هر ۱۲ ساعت یکبار میل شود 

تذکر مهم زنان باردار از مصرف پونه کوهی پرهیز کنند