عناب از نظر طب قدیم ایران معتدل است 

 البته ابو علی سینا اعتقاد داشت که عناب کمی سرد است 

 * عناب بدلیل داشتن لعاب زیاد نرم کننده سینه است

 * ملین است اگر آنرا با آب و یا شیر بجوشانید .

 * ادرار را زیاد می کند

* عناب آرام کننده اعصاب است 

*خون را تمیز می کند .

 * ضد سرفه است

* خواب آور است و بیخوابی را برطرف می کند 

 * جوشانده پوست عناب داروی ضد اسهال است 

* آسم و تنگی نفس را برطرف می کند .

 * برای معالجه و التیام زخمهای کهنه گرد ریشه خشک شده عناب را روی آنها بپاشید 

* هسته عناب خواب آرو است

* خستگی شدید را برطرف می کند.

 * رشد موی سر را زیاد می کند.

* جوشانده عناب گرفتگی صدا را برطرف می کند

 * جوشانده عناب برای سرفه و درد سینه مفید است.

 * برای برطرف کردن ورم چشم ، عناب را به چشم بمالید.

* دستگاه هاضمه را تقویت می کند .

* حافظه را تقویت می کند.

 * کم اشتهایی را برطرف می کند.

×نشاط دهنده ژوست و جوش غرور را زایل میکند .

* هرگاه که احساس غمگینی کرده و گریه میکنید یک فنجان دم کرده عناب لبخند به لبهای شما می آورد.

مضرات : کاهنده اسپرم و ضعف نیروی جنسی است و زیاد خوردنش برای طحال مضر است