🇮🇷پاسخ شپش در مو ها 

۱- سرکه را به سر و موها بمالید 

۲- روغن بادام تلخ را به سر بزنید دوساعت بعد حمام بروید

۳- صبرزرد همان آلوورا هست به سرتان بزنید 

🇮🇷فقط یکی را انتخاب کنید 

فقط داخل چشمتان نرود

وارد بلاگ آدرس زیر شوید با مفصل مورا بخوانید 

http://tajarobteb.persianblog.ir/post/53/