🇮🇷🌷 آیا یک زن می تواند از منی شوهرش بخورد؟

 پاسخ:

منی نجس است وخوردن منی و هر چیزی که نجس باشد، حرام است (1)

پی نوشت:

1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله 87

http://www.pasokhgoo.ir/node/13914

آدرس بعضی از احکام خاص  جنسی

http://www.soalcity.ir/ahkam


بسمه تعالی
1)چگونه جنب روزه را باطل می کند؟(جواب کامل با شرایط و زمان های خاص)

2)آیا با تیمم بدل از غسل می توان وارد مسجد شد؟

3)آیا صحبت کردن با نامحرم حرام است؟

4)آیا بازی کردن با نامحرم بدون دست زدن به او حرام است؟

5)آیا دیدن تصاویر مبتذل از زنان و مردان عریان حرام است؟

6)اگر مردی به هنگام استمنا به اوج لذت برسد؛ ولی منی از او خارج نشود ، حکم استمنا دارد؟

7)آیا دست زدن یا دیدن زنان نامحرم بی حجاب در خارج از کشور حرام است؟

8)استمنا چیست؟(به طور واضح)

9)استمنا گناه کبیره است یا نه؟

10)با چه شرایطی یک فردی که طلبه نیست می تواند امام جماعت شود؟

11)برای غسل کردن پس از استمنا باید چه نیتی کرد؟

12)چه راهی برای مقابله با استمنا هست؟(اگر شخصی دچار استمنا شود،وعادت کند ،چگونه آن راترک کند)اگر می شود کتاب معرفی کنید.

13)چه گناهانی کبیره هستند؟

14)یک مرد چه مقدار از بدنش را می تواند به یک نامحرم و یک زن محرم نشان دهد؟

15)یک لباس نجس چگونه پاک می شود؟(به طور کامل توضیح دهید.)

16)آیا استفاده از اینترنت و ماهواره حرام است؟(توضیح کامل)

17)فکر کنم که در رساله آمده است نگاه کردن به عکس نامحرمی که می شناسیم و عریان حرام است. در این جا شناختن یعنی چه؟

18)من پسری هستم که می خواهم بدانم خواهر ناتنی پدرم(از یک پدر و دو مادر)بر من محرم است یا نه؟

19)به هنگام دیدن فیلم و عکس های مبتذل چند قطره از من مایعی خارج می شود که شفاف است و خیلی کم است. آیا این ها حرام است؟
ونیازی به غسل دارد؟و اصلاّ نجس است یا نه؟

20)آیا یک زن می تواند از منی شوهرش بخورد؟

21)اگر قبل از نزدیکی کردن فرد با زنش(در حالی که به یکدیگر بمالند)از مرد منی بیرون بیاید،این منی حرام است؟

پاسخ: 

پرسش 1:
چگونه جنب روزه را باطل می کند؟(جواب کامل با شرایط و زمان های خاص)
پاسخ:
با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با این مرکز
اگر روزه دار در خواب محتلم شود(جنب شود) و منی از او خارج شود ، روزه اش صحیح است و باطل نمی شود و کفاره هم ندارد. در این فرض فرقی بین خواب بعد از نماز صبح و قبل ظهر یا بعد از ظهر نمی باشد، ولی برای نماز، واجب است غسل جنابت کند.
اما اگر روزه دار در حال روزه با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود و باید کفاره بدهد.همچنین اگر با زنش نزدیکی کند و به مقدار ختنه گاه یا بیش تر دخول انجام شود، گرچه منی هم بیرون نیاید، روزه اش باطل می شود و باید کفاره بدهد.
نیز کسی که درشب ماه رمضان جنب شد، باید قبل از اذان صبح غسل کند .اگر عمدا غسل نکند ،روزه اش باطل می شود و قضا و کفاره به گردنش می آید. (1)
پی نوشت :
1. آیت ا... خامنه ای، استفتاآت،س 784و774.

پرسش 2:
آیا با تیمم بدل از غسل می توان وارد مسجد شد؟

پاسخ:
تیمم بدل از غسل جنابت در صورتی که به خاطر تنگی وقت نباشد، تمام آثار شرعی غسل جنابت را دارد . می تواند با آن وارد مسجد شود و در مسجد توقف نماید، اما اگر تیمم به خاطر تنگی وقت نماز باشد، نمی تواند با آن تیمم در مسجد توقف نماید.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، استفتائات، سؤال202.
پرسش 3:
آیا صحبت کردن با نامحرم حرام است؟

پاسخ:
گفتگو و هر گونه صحبت با نامحرم، اگر به قصد لذت نباشد و ترس از گناه نباشد اشکال ندارد.(1)
پس اگر قصد لذت نداشته باشد، ولی بترسد که به وسیله حرف زدن به گناه آلوده شود، صحبت کردن جایز نیست.

پی‌نوشت‌:
1. توضیح المسائل مراجع , ج 1 ،مسئله 889 و ذیل آن.

پرسش 4:
آیا بازی کردن با نامحرم بدون دست زدن به او حرام است؟

پاسخ:
بازی کردن با نامحرم در صورتی که مفسده داشته و با قصد لذت باشد ،هم چنین نگاه کردن به بدن و موی نامحرم هرچند بدون قصد لذت باشد و نگاه به صورت نامحرم با قصد لذت حرام است.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله2433.( نظر رهبری دراین مسئله مطابق با نظر امام خمینی می باشد).

پرسش 5:
آیا دیدن تصاویر مبتذل از زنان و مردان عریان حرام است؟

پاسخ:
نگاه‏کردن به فیلم‏ها و تصاویر، حکم نگاه‏کردن به اجنبى را ندارد .در صورتى که از روى ریبة و شهوت نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعا اشکال ندارد ،ولى با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه‏اى که شهوت برانگیز است، غالبا از روى شهوت بوده ، مقدمه ارتکاب گناه مى‏باشد، دیدن آن ها حرام است.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، استفتاآت ،س1187.
پرسش 6:
اگر مردی به هنگام استمنا به اوج لذت برسد؛ ولی منی از او خارج نشود ، حکم استمنا دارد؟

پاسخ:
در صورتی که منی خارج نشود، استمنا حساب نمی شود و غسل هم ندارد، لکن از جهت آن که مقدمه گناه و حرام حساب می شود، بنابر احتیاط واجب جایز نیست. (1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، استفتائات، سؤال 791.

پرسش 7:
آیا دست زدن یا دیدن زنان نامحرم بی حجاب در خارج از کشور حرام است؟

پاسخ:
دست زدن عمدی به بدن زنان نامحرم ،چه زنان مسلمان ،چه غیر مسلمان حرام است.
نگاه کردن به زنان بی حجاب غیر مسلمان به مقداری که خود را نمی پوشانند، در صورتی که با قصد لذت نباشد و ترس افتادن به گناه هم نباشد و تحریک نشود، اشکال ندارد، ولی اگر با قصد لذت باشد ،حرام است، هم چنین نگاه کردن به آن قسمت از بدن زنان غیرمسلمان که معمولا آن قسمت های بدن را می پوشانند ،حرام است. (1)
پی نوشت:
1. سؤال تلفنی(7746666-0251) از دفتر آیت الله خامنه ای.

پرسش 8:
استمنا چیست؟
پاسخ:
استمنا، یعنی خارج کردن منی از خود . کسی که با دست یا با وسیله مصنوعی دیگر با آلت خود کاری کند که منی بیرون آید، استمناست.
استمنا حرام و گناه است و از نظر روحی و جسمی نیز ضررهای متعددی دارد.

پرسش 9:
استمنا گناه کبیره است ؟
پاسخ:
استمنا از گناهان کبیره است (1)
پی نوشت:
1. سؤال تلفنی (7746666-0251) از دفتر آیت الله خامنه ای.
پرسش 10:
با چه شرایطی یک فردی که طلبه نیست می تواند امام جماعت شود؟
پاسخ:
در صورتی که روحانی و طلبه در دسترس باشد ، اقتدا به امامت غیر روحانی صحیح نیست،(1)
اما اگر روحانی در دسترس نباشد، کسی که عادل باشد و قرائتش صحیح باشد می تواند امام جماعت شود . دیگران نیز می توانند به او اقتدا نمایند. (2)
پی نوشت ها:
1. آیت الله خامنه ای، استفتائات، سؤال563
2. همان، مسأله 559، 587

پرسش 11:
برای غسل کردن پس از استمنا باید چه نیتی کرد؟
پاسخ:
در صورتی که در اثر استمنا منی خارج شده باشد، غسل جنابت براو واجب می شود .
با نیت و قصد غسل جنابت، باید غسل کند. (1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، استفتائات، سؤال170-177

پرسش 12:
چه راهی برای مقابله با استمنا هست؟
پاسخ: در مورد خودارضایی و ترک آن توجه شما را به نکات ذیل جلب می کنیم:
1- اضطراب نقش مؤثری در تشدید قوای جنسی و در تولید نیاز جنسی کاذب دارد. ارضای جنسی تا حدودی برای کاهش اضطراب مفید است. اگر ارضای جنسی از طریق حرام (مانند استمنا) صورت گیرد، با این که به صورت موقت از اضطراب می‌کاهد، ولی پس از مدت کوتاهی به خاطر تشدید احساس گناه سطح اضطراب را دوچندان می‌کند. با این وصف اضطراب هم علت و هم معلول استمنا محسوب می‌گردد. کلافگی به هم ریختگی و عصبانیت شما ریشه در اضطراب بالا دارد.
2ـ همان طور که اضطراب در گرایش به خودارضایی مؤثر است، کاهش اضطراب از طریق ورزش سنگین منظم، تنفس عمیق 25 تا 30 بار در روز، تن‌آرامی (ریلکسیشن) و داروهای گیاهی و شیمیایی سهم بسزایی در کاهش میل به خودارضایی دارد.
3ـ مانند یک محقق دست به تحقیق در زمینه افکار، احساسات و رفتارهای انگیزاننده میل به خودارضایی در خود بزنید. در طی مدت یک ماه مراحل آغاز تا پایان یک وهله خودارضایی را در برگه‌ای یاد داشت نمایید . این کار را برای وهله‌های دیگری که اتفاق می‌افتد، تکرار کنید. زمان و مکان و شرایط جسمی و روحی در قبل و بعد از خودارضایی را ثبت نمایید. در طی یک ماه ببینید یک وهله خودارضایی با چه فکری آغاز می‌گردد، سپس این فکر مزاحم چه احساس در شما برمی‌انگیزد و این احساس چگونه به رفتار خودارضایی در شما می‌انجامد، همچنین معمولاً در چه زمانی‌هایی و در چه مکان‌هایی و در چه شرایط جسمی ـ روحی میل به خودارضایی در شما تشدید می‌گردد.
پس از پایش و رصد روانی یک ماهه به تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نتایج بپردازید . از نتایج این تحقیق می‌توانید راهکارهای کارآمد ترک یا لااقل تعدیل خودارضایی را استخراج نمایید، مثلاً وقتی که اعصاب تان خرد است، وقتی که دوستان متأهل خود را می‌بینید، وقتی که با افراد خانواده جر و بحث می‌کنید، وقتی که اضطراب امتحان دارید، یا وقتی که به دختر یا فیلم یا تصویر خاصی می‌اندیشید.
عیناً همین قضیه در زمینه مکان‌های تحریک‌زا تکرار می‌گردد. وقتی در اتاق خواب هستم، وقتی تنها در خانه هستم، وقتی دستشویی می‌روم و...
از سوی دیگر نگاهی موشکافانه به پرونده گذشته خودارضایی خویش بیفکنید، ببینید در چه شرایطی توانسته‌اید بر خودارضایی فایق آیید. با چه تکنیک‌های فاصله بین وهله‌های خودارضایی را افزایش داده‌اید، چه زمانی برای ترک کوتاه مدت یا دراز مدت خودارضایی موفق بوده‌اید.
در این مرحله نیز تحقیق نیز به تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی نتایج بپردازید. پایش روانی دست شما را برای اتخاذ یک راهکار مناسب باز می‌کند.
4 ـ خودارضایی نوعی اعتیاد روانی محسوب می‌گردد . در برخی جهات شباهات زیادی با انواع دیگر اعتیاد (مانند مواد مخدر و الکل و...) دارد.
همه متخصصان درمان اعتیاد در این موضوع هم‌ عقیده اند که بازگشت ناخواسته به شرایط قبل امری طبیعی و یکی از مراحل درمان محسوب می‌گردند. بسیاری از معتادانی که اقدام به ترک کرده‌اند ، در طول فرایند درمان ناخواسته دچار لغزش‌های رفتاری می‌گردند . لغزش‌های رفتاری به هیچ وجه به معنای شکست درمان نیست. یکی از علت هایی غلطیدن دوباره به اعتیاد قبلی، قرار گرفتن در محیطی است که در آن جا اعتیاد زیاد اتفاق افتاده بود.، مثلاً یاد‌آوری یک صحنه خاص، یا قرار گرفتن در مثلاً حمام و هنگام شستن آلت و... به همین خاطر بسیار توصیه می شود که در آن شرایط خاص قرار نگیرند.
در هر حال لغزش‌های غیر اختیاری طبیعی است . نباید به بزرگ‌نمایی آن پرداخت. متأسفانه در افرادی که به خود درمانی اعتیاد می‌پردازند و از نعمت هدایت درمانگر محرومند، هر گونه بازگشت را به منزله شکست قطعی در درمان تلقی می‌کنند. این باعث توهم عدم کنترل و بی‌ارادگی فرد می گردد. این تصور آسیب‌زا، فرد را از ادامه درمان مأیوس می‌سازد ، در حالی که درصد پیشرفت درمان فرد بسیار بالاست.
اگر نیک بنگرید، با کمی واقع‌نگری می‌توانستید لغزش‌های هر از گاهی خود را با دیدی مثبت‌تر مدیریت نمایید.
5- همان طور که به تنبیه ذهنی ـ عملی خودارضایی خویش می‌پردازید، به تشویق ذهنی ـ عملی موفقیت‌هایی هرچند اندک خود در ترک خودارضایی بپردازید.
اگر حتى یک روز هم در ترک موفق بودید، با کمال سخاوت به تشویق خود بپردازید. خود تشویقی می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح اعتماد به نفس و عزت‌نفس به کاهش اضطراب شما کمک شایانی کند. خود تشویقی می‌تواند به صورت کلامی یا غیر کلامی (مانند خرید یک بستی یا دیدن یک فیلم جذاب یا سجده شکر و ...) باشد.
6ـ با پرهیز از هر گونه خودسرزنشی و خود ملامت‌گری به یادداشت نکات مثبت خود بپردازید. هزاران نکته مثبت دارید که نباید با بزرگ نمایی نکات منفی‌تان به بوته فراموشی سپرده شود. ارزشمندی تان نسبت به خود کمک موثری در ترک این گناه فراهم می آورد.
7ـ برای 24 ساعت خود برنامه‌ریزی سبک و سهل الوصول انجام دهید. با اشتغال ذهنی به امور مثبت از هر گونه اشتغال فکری به تفکرات تحریک‌زا پرهیز نمایید. وقت فراغت برای خود قرار ندهید و بی خود در جاهای تحریک کننده مانند اینترنت پرسه نزنید. با وجود آماده بودن شرایط محیطی و...ترک گناه بسیار مشکل و حتی نامقدور است.
8ـ سعی نمایید از تکنیک‌های انزجار درمانی و شرطی‌زدایی استفاده کنید. لذت کاذب خود ارضایی را با یک امر منزجر کننده ذهنی مانند تصور صحنه تهوع‌آور یا خوردن داروی تلخ پیوند بزنید و با آن تداعی نمایید یا آن که فرایند شرطی شده (اضطراب - خودارضایی) را به (اضطراب - ورزش یا تفریح سالم، تنفس عمیق، رفتن به سر یخچال و آب خوردن و...) تبدیل نمایید.
9ـ به هیچ وجه خود را دست و پا بسته فرض نکنید. بدانید صدها هزار توانسته‌اند که ترک کنند و شما از آنان مستثنا نیستید.

در ادامه توجه شما را به مقاله ای در زمینه خود ارضایی جلب می نمایم:
خودارضایی یکی از انحرافات جنسی است که دارای عوارض روحی و جسمی فراوانی دارد.
مهم ترین عوامل ترک عبارتند از؛
1- از بین بردن زمینه های این عمل مانند؛ دیدن و خواندن تثاویر و مطالب تحریک زا، دوستان ناباب، استفاده نادرست از اینترنت و ...
2- آگاهی از عوارض و آسیب های ناگوار آن.
3- تقویت اراده.
عواملی در تقویت اراده مؤثر است مانند:
1ـ تمرکز بخشیدن به فعالیت های گوناگون.
2ـ توجه به عبادات به ویژه نماز که تمرین تمرکز فکر است.
3ـ پایان رسانیدن کارهای نیمه تمام.
4ـ تلقین مثبت:
همواره به خود این گونه تلقین کنید که ارادة انجام این کار را دارید و شکست مفهومی ندارد. تلقین در ترک عادات نامطلوب و غلبه بر خودارضایی مؤثر است.
پل ژاگو می گوید: "وقتی بخواهیم با عادت زشتی ستیزه کنیم، ابتدا باید نتایج نامطلوب آن را در نظر مجسّم سازیم، بعد منافعی را که در نتیجة ترک آن عاید می شود، در روح خود تصور کنیم، در نتیجة این عمل، هر بار که چنین نمایشی در روح خود می دهیم، بر آن تحریک یا وسوسه چیرگی یافته و لذت ترک آن را در خود احساس می کنیم. اگر تلقین به نفس را بلافاصه پیش از خواب اجرا کنیم، مؤثرتر از مواقع دیگر خواهد بود.
به طور کلی، متمرکز ساختن فکر در کاری که می خواهیم برای اجرای آن فردا صبح در فلان ساعت بیدار شویم کافی است".
بنابراین باید خود را باور کنید و ترس و شکست را به خود راه ندهید. بدانید که اگر بخواهید می توانید. این جمله شعار نیست، بلکه در عمل نیز افراد برای ایجاد و تقویت هر چه بیش تر اراده، به فواید و آثار آن و نتیجه ای که به دست خواهید آورد، نیز اهمیت آن و آینده روشنی که دارید، همچنین نجات از مشکل و سختی که با آن روبرو هستید، به شما کمک خواهد کرد. به پاداش عظیم اخروی و رضایت حضرت دوست (به جهت سختی و مشکل بودن ترک عمل) توجه نمایید. به خاطر داشته باشید هر چه گناه و ترک عمل سنگین تر باشد و تلاش بیش تری لازم داشته باشد، در صورت تحقّق، انسان را به کمالات بالاتری می رساند که برای دیگران شاید حتی قابل تصوّر نباشد..
از این رو هرگز یأس به خود راه ندهید و برای آن برنامه ریزی کنید. به راهکار هایی که مطرح می کنیم، توجه نمایید و آن را به کار ببندید، قطعاً اثر آن را خواهید یافت.
راهکارهای ترک خود ارضایی:
1- سعی کنید همیشه پیش از خواب مثانه خود را تخلیه کنید . شب‏ها به خصوص غذایی سبک میل کنید.
2- هرگز شکم خود را بیش از حد معمول پر نکنید بلکه اگر تا چند لقمه دیگر جای دارید، از غذا دست بکشید.
3- از پوشیدن لباس‏های تنگ و چسبان (به خصوص لباس زیر ) اجتناب ورزید.
4-هرگز در حمام به طور کامل لخت نشوید.مثلا در حالی که هنوز زیر شلوار به پا دارید ،قسمت فوقانی بدن خود را بشویید. از لیف و صابون زدن به اندام جنسی خود که باعث تحریک آن می شود بپرهیزید.مطمئن باشید صرف تماس آب وصابون با اندام جنسی بدون دست ورزی برای بهداشت آن کفایت می کند.
5- هرگز فکر گناه را به ذهن خود راه ندهید . از تصور و تخیل امور جنسی و شهوانی سخت پرهیز کنید.
6- از خواندن، شنیدن، نگاه کردن به امور و تصاویر شهوت زا دوری کنید.
7- از خوردن مواد غذایی محرک مانند: خرما،پیاز، فلفل، تخم‏مرغ و غذاهای چرب اجتناب و یا به حداقل اکتفا نمایید.
8- از نگاه کردن و دست‏ورزی به اندام جنسی خود پرهیز کنید.
9- هرگز به رو نخوابید.
10- هیچ‏گاه تنها در یک مکان نباشید تا فرصت و زمینه گناه از بین برود.
11- برای تخلیه انرژی زاید بدن به طور منظم و زیاد ورزش کنید.
12- هیچ‏گاه بیکار نباشید . همیشه برای مشغول ساختن خود به فعالیتی مطلوب و مثبت برنامه داشته باشید.
13-روزه تربیتی بگیرید، یعنی به کم ترین مقدار غذا و کم‏حجم‏ترین نوع غذاها اکتفا کنید. وعده غذایی خود را کم کنید.
14- هرگز به نامحرم نگاه نکنید، حتی اگر به ارتباط کلامی با آن ها مجبور باشید.
15- با جنس مخالف رفتار متکبرانه داشته باشید، هرگز با روی باز و نرمی با آن ها برخورد نکنید.
16- هرگاه افکار جنسی به ذهن شما حمله ور شد ، ذهن خود را مثلاً با بستن یک کش به مچ دست خود و کشیدن و رها کردن آن از آن افکار منصرف کنید. به خود هشدار دهید.
17- به بدی این گناه و عواقب آن بیاندیشید ،ولی احساس گناه شما از این کار نباید به حدی باشد که در شما ایجاد اضطراب مخل به سلامت روان کند .
18- به محض لغزش فوراً توبه کنید. هرگز از رحمت خدا مأیوس نباشید و بدانید رحمت خدا از گناه شما بزرگ تر است.
19- قرآن زیاد بخوانید و در معانی آیات آن تفکر کنید.
20-در مجالس مذهبی، دعا و توسل و موعظه زیاد شرکت کنید.
21- از کتبی که جنبه موعظه و بیدارگری قلبی دارد بهره بگیرید . مقید باشید در روز چند ساعت به مطالعه این‏گونه کتب بپردازید . برای مثال مجموعه کتاب‏های شهید دستغیب توصیه می‏شود به خصوص کتاب گناهان کبیره، قلب قرآن، ایمان، قلب سلیم و معاد و….
22- اوقات فراغت خود را با مطالعه، ورزش، زیارت، عبادت و عیادت از نزدیکان و... پر کنید.
23-به معاد و قیامت فکر کنید.
24- ذکر لاحول ولا قوة الا باللَّه را زیاد بر زبان جاری سازید.
25- اگر دوباره وسوسه شدید، با غسل و تیمم حتما سعی کنید عبادت‏های خود مانند نماز و روزه و... انجام دهید . این کار به نوبه خود تاثیر به سزایی در ترک این عمل دارد .
26- از محیط های آلوده، سخت دوری کنید .بیش تر وقت خود را در کتابخانه بگذرانید . بی‏علت در خیابان‏های آلوده پرسه نزنید .
27- بعد از موفقیت در ترک ، حتی به طور موقت ، خود را تشویق نمایید . مثلا اگر یک روز توانستید استمنا نکنید ، جایزه ای به خود بدهید ( مثلا یک بستنی یا هر چه که دوست دارید ) . اگر این مدت بیش تر شد ، این روند را ادامه دهید .
راهکراهای دینی در کنار راهکارهای عملی ضروری است و هیچ کدام نباید به صورت جداگانه عمل شوند. این راهکارها وقتی نتیجه می‏بخشد که هر چه دقیق‏تر به آن عمل شود. زمان نتیجه آن بستگی به شرایط و خصوصیات افراد دارد، ازاین‏رو فقط انرژی شما صرف عمل به دستورات شود.
موفق و موید باشید.

پرسش 13:
چه گناهانی کبیره هستند؟

پاسخ:
سرچشمه تقسیم گناهان به صغیره و کبیره در حقیقت آیات قرآن مجید است. یکی از این آیات چنین است:
«اِنْ تَجْتَنِبُوا کَباِئَر ماتُنْهَؤنَ عَنْهُ نُکَفرِّعَنْکُمْ سَیئاتِکُم؛ اگر از گناهان کبیره بپرهیزید، از گناهان کوچک شما در می‏گذریم»(1).
اکنون باید دید که میزان کوچک و بزرگ بودن گناه چیست؟ در نظر فقیهان هر گناه(کبیره یا صغیره) از آن جا که مخالفت با فرمان خداوند است ،به خودی خود گناهی بزرگ است. مقیاس کوچک و بزرگ بودن گناه این نیست که آن را نسبت به ساحت مقدّس خداوند بسنجیم؛ زیرا براساس این سنجش همه گناهان، کبیره است. این تقسیم نظر به سنجش یک دسته از گناهان با دسته دیگر است. در این سنجش عموم گناهان دو دسته‏اند:
1. گناهان کبیره.
2. گناهان صغیره.
راه بسیاری برای شناسائی این دو قسم گناه هست. معروف‏ترین راه شناسایی در میان دانشمندان این است که هر گناهی که در برابر ارتکاب آن وعده عذاب در قرآن و روایات داده شده ، گناه کبیره است، مانند قتل نفس که قرآن درباره آن چنین می‏فرماید:
«وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤمِناً مَتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فیها؛ هر کس مسلمانی را عمداً بکشد، سزای او دوزخ است و همواره در آن جا خواهد بود»(2).
برخی دانشمندان قید دیگری افزوده‏اند و می‏گویند :گناه کبیره، گناهی است که برای ارتکاب آن وعده عذاب داده شود و یا لااقل اکیداً از آن نهی شده باشد. چه بسا گناهانی که در قرآن در برابر ارتکاب آن وعده عذاب داده نشده، امّا به طور اکید و یا با نهی‏های مکرر از ارتکاب آن پرهیز داده شده است؛ مثلاً هرگاه فرض کنیم که درباره ربا فقط این آیه نازل می‏شد، به تنهایی نشانگر کبیره بودن گناه رباخواری بود:
«فأذَنُوا بِحَربٍ مَنِ‏اللَّهِ؛ پس رباخواران به خداوند اعلان جنگ بدهند»(3).در روایات، شمار گناهان کبیره متفاوت ذکر شده است. در بعضی روایات هفت گناه و در برخی نوزده گناه. همین طور علمای اسلام آن را هفت و برخی ده و برخی بیست و بعضی سی و چهار و بعضی چهل و برخی بیش تر ذکر کرده اند. از مجموعه روایات و کلمات بزرگان دین می توان فهمید آن چه ذکر شده، به عنوان نمونه ها و مصادیقی از گناهان کبیره است.
جهت آگاهی بیش تر به کتاب "گناه شناسی" اثر استاد محسن قرائتی که توسط آقای محمد محمدی اشتهاردی تنظیم و نگارش یافته، یا کتاب کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن "تألیف سید هاشم رسول محلاتی و کتاب گناهان کبیره" آیت الله دستغیب مراجعه شود.
امام خمینی گناهان زیر را به عنوان گناهان کبیره مطرح کرده است:
1ـ نومیدی از رحمت خدا 2ـ ایمنی از مکر الهی 3ـ دروغ بستن به خدا و پیامبر 4ـ قتل 5ـ عاق پدر و مادر 6ـ خوردن مال یتیم7ـ نسبت زنا دادن 8ـ فرار از جنگ و جهاد 9ـ قطع رحم 10ـ سحر و جادو 11ـ زنا 12ـ لواط 3ـ سرقت 14ـ قسم دروغ 15ـ کتمان شهادت 16ـ شهادت به ناحق دادن 17ـ عهد شکستن 18ـ بیش از ثلث وصیت کردن 19ـ شراب نوشیدن 20ـ ربا خوردن 21ـ برای کار حرام مزد گرفتن 21ـ قمار بازی 22ـ خوردن گوشت مردار و خوک و خون و میته 24ـ در وزن خیانت کردن 25ـ هجرت به جایی که انجام وظیفه دینی ممکن نیست 26ـ کمک به ظالم 27ـ اعتماد به ظالم 28ـ حبس حقوق مردم 29ـ دروغ 30ـ تکبّر 31ـ اسراف 32ـ خیانت به امانت 33ـ غیبت 34ـ سخن چینی 35ـ سرگرمی به لهو و لعب 36ـ سبک شمردن حج 37ـ ترک نماز 38ـ ندادن زکات 39ـ اصرار بر گناهان کوچک.(4)

پی‌نوشت‌ها:

1. نساء (4) آیه 31.
2. همان، آیه 93.
3. بقره (2)آیه 279.
4. تحریرالوسیله، ج 1، ص 274.
پرسش 14:
یک مرد چه مقدار از بدنش را می تواند به یک نامحرم و یک زن محرم نشان دهد؟
پاسخ:
پوشاندن سر و گردن و صورت و دست ها تاجایی که معمولا نمی پوشانند ،برای مردان لازم نیست، ولی پوشاندن جاهای دیگری بدن در جایی که خانم ها حضور دارند و نپوشاندن بدن سبب مفسده باشد، مثلا بداند که زن ها با قصد لذت به بدن او نگاه می کند،بنابر احتیاط واجب ، لازم است (1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، پاسخ به سؤال های مورد ابتلاء، مسأله 52

پرسش 15:
یک لباس نجس چگونه پاک می شود؟
پاسخ:
بعد از برطرف شدن عین نجاست از لباس اگر یک مرتبه داخل آب کر یا جاری شود و در داخل آب تکان داده شود پاک می شود، هم چنین اگر زیر شیرآب متصل به لوله کشی شهری که متصل به آب کر می باشد، گرفته شود و آب به تمام جاهای لباس برسد و بنابر احتیاط لباس را در زیر شیر آب یا بعد از آن فشار و یا تکان بدهد، پاک می شود و دو مرتبه آب کشیدن لازم نیست.(1)
اگر لباس با آب قلیل آب کشی شود، در صورتی که با غیر بول نجس شده باشد، اگر بعد از برطرف کردن نجاست یک مرتبه آب قلیل روی لباس ریخته شود و از آن جدا شود، پاک می شود حتی اگر در دفعه اول که آب می ریزد ،نجاست برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روی محل نجس بیاید و لباس فشار داده شود تا غساله آن خارج شود، پاک می شود .
اما اگر لباس به بول نجس شود ،اگر یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزد و بعد از قطع آب فشار دهد تا غساله (آب داخل لباس خارج شود) و دو باره آب قلیل روی لباس بریزد و فشاردهد، پاک می شود.
اگر لباس با بول پسر شیر خواری که غذا خور نشده است ،نجس شود، یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزد که به تمام جاهای نجس برسد، پاک می شود و فشار دادن هم لازم نیست.(2)
پی نوشت ها:
1. آیت الله خامنه ای، استفتائات، سؤال71و 72.
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله160و161

پرسش 16:
آیا استفاده از اینترنت و ماهواره حرام است؟
پاسخ:
استفاده حلال از ماهواره و اینترنت مانعی ندارد.
آنتن ماهواره‏اى از این جهت که صرفاً وسیله‏اى براى دریافت برنامه‏هاى تلویزیونى است که هم برنامه‏هاى حلال دارد و هم برنامه‏هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. خرید و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است . براى استفاده‏هاى حلال جایز است. ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد ،زمینه دریافت برنامه‏هاى حرام را کاملًا فراهم مى‏کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست ،مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‏کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏اى هم مترتّب نمى‏شود. اما اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد، باید مراعات گردد.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، استفتائات، سؤال 1212

پرسش 17:
فکر کنم که در رساله آمده است نگاه کردن به عکس نامحرمی که می شناسیم و عریان حرام است. در این جا شناختن یعنی چه؟
پاسخ:
منظور از شناخت، آن است که با او آشنائی داشته باشد و بداند ازکدام خانواده است . دختر یا همسر چه کسی می باشد و خصوصیات او را بداند، اما شناختی که از طریق فیلم یا تلویزیون باشد ،شناخت حساب نمی شود.(1)
پی نوشت:
1. سؤال تلفنی (7746666-0251) از دفتر آیت الله خامنه ای.

پرسش 18:
من پسری هستم که می خواهم بدانم خواهر ناتنی پدرم(از یک پدر و دو مادر)بر من محرم است یا نه؟
پاسخ:
خواهر ناتنی پدر شما برای شما عمه ناتنی حساب می شود و محرم می باشد.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله2387
پرسش 19:
به هنگام دیدن فیلم و عکس های مبتذل چند قطره از من مایعی خارج می شود که شفاف است و خیلی کم است. آیا این ها حرام است؟ نیازی به غسل دارد؟ اصلاّ نجس است یا نه؟

پاسخ:
مایعی مذکور در صورتی که نشانه های منی را نداشته باشد ،یعنی با شهوت و با جستن خارج نشود و بعد از خارج شدن بدن سست نشود ،پاک است و غسل ندارد و وضو و غسل را هم باطل نمی کند، هر مایعی که از انسان خارج شود و این سه نشانه را نداشته باشد و ادرار هم نباشد، پاک است و غسل ندارد. در صورت شک نیز حکم منی را ندارد.(1)
اما دیدن فیلم و عکس هاس مبتذل با قصد لذت و شهوت و یا در صورتی که سبب تحریک شود ،حرام است.(2)
پی نوشت ها:
1. آیت الله خامنه ای، استفتائات، سؤال 177
2. همان ،سؤال 1187-1192

پرسش 20:
آیا یک زن می تواند از منی شوهرش بخورد؟

پاسخ:
منی نجس است وخوردن منی و هر چیزی که نجس باشد، حرام است (1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله 87
پرسش 21:
اگر قبل از نزدیکی کردن فرد با زنش(در حالی که به یکدیگر بمالند)از مرد منی بیرون بیاید،این منی حرام است؟
پاسخ:
اگر قبل از نزدیکی زن و شوهر باهم بازی کنند و بهم بمالند و از یکی یا از هر دو منی بیرون آید اشکال ندارد و حرام نیست، ولی فردی که منی از وی بیرون آمده ،باید غسل جنابت کند ،گرچه نزدیکی هم نکرده باشد. چون با دوچیز انسان جنب می شود و باید غسل جنابت نماید:
یکی نزدیکی(دخول به مقدار ختنه گاه یا بیش تر گرچه منی بیرون نیاید) و بیرون آمدن منی گرچه دخول انجام نشود.(1)
پی نوشت:
1.آیت الله خامنه ای,استفتاآت ،س 170.