سوال :

🌹درمان افتادگی رحم و مثانه چگونه است

پاسخ : لطفادقت بفرمایید و دستورات را دقیق انجام دهید 

۱-بادکش گرم ناحیه زهار و سپس ماساژ با روغن های گرم و قابض مانند روغن بادام تلخ +روغن دارچین و روغن زنجفیل

۲- ماساژ زیر شکم تا پهلوها 

۳- مصرف دم نوش بابونه+سداب+زیره+ پنج انگشت

۴-خوردن دم نوش آویشن و پونه

۵- پرهیز از غذاهای سرد و تر

۶-پرهیز از مکان های سرد و مرطوب

۷- پوست خربزه خشک کرده،بکوبید،با شکر قهوه ای بخورید

۸- شستشوی مهبل با جوشانده صاف کردهبذر ترشک+مازو هرکدام ۲۰ گرم+سعد کوفی۱۰گرم +زاج سفید

۹-شستشوی مهبل با جوشانده صاف کرده گلنار +فوفل+جفت بلوط +پوست انار

۱۰- آبزن مورد و انار مساوی(جوشانده در لگن ریخته هر روز ده دقیقه در لگن گرم بنشینید

از استاد علی مهربانی