نزدیکی مرد به مقعد همسرش از نظر طب سنتی چه مصائبی بر زن ایجاد میکند

سبب پارگی حواشی سوراخ مقعد و خونریزی بیرونی + خونریزی داخلی + وارد شدن اسپرم مرد به روده زن + ایجاد سرطان روده + رنگ زرد+ لرزیدن پاها و دستها+ افسردگی + اختلال عادت ماهانه+ شهوت زن به علل ارضانشدن سبب بوجود آمدن غدد گوناگون میوم و کیست + تهوع + ازدست دادن کنترل باد شکم پس از چندسال + گشاد شدن سوراخ مقعد+ بالارفتن حجم لگن زن + پارگی روده + تعفن بوی بد+ دهان زرد+ بیماری کیسه صفرا+ سیاتیک لگن زن+ سوزاک + اضطراب و دلشوره + عزلت و غم گرفتگی از زندگی ناموفق در زن + ترشخات مشمئز کننده و.......