پاسخ دفع سرفه خشن

چند دانه سیب درختی قرمز را با پوستش بگذار در قابلمه و بدون آب دربش را ببند و آهسته برروی شعله گاز بخارپزشود سپس هردانه سیب را با پوستش اندکی عسل بریز و نوبه ای میل کن

۲- اگر از گرمی خوردن زیاد سرفه خشن باشد مقداری نبات را در آب ولرم حل کن‌و میل کن

3- مصرف دمنوش شکر تیغال در یک لیوان آبجوش و مصرف تدریجی

4= مصرف قدومه شیرازی شسته با آب سرد و سپس یک قاشق را در یک لیوان آب جوش ریخته و نعلبکی بر دربش زده شود پس یکربع آبش را بخور