ادامه پاسخ : دفع سرفه خشن

ببخشید سردی خوردن زیاد

برای دفع سرفه ها 

😀آش گشنیژ ( برنج + سبزی گشنیژ+ ماهیچه + فقط یک دانه شلغم کوچک + عدس + یک دانه هویج + یک گرم نمک ) میل کن برای سرفه و گوش درد شما عالیست

قدومه بالاخص از نوع شیرازی ٬٬٬ یک قاشق با اب سرد بشور تا خاک زایل شود // سپس در یک لیوان آب جوش بریز و یک نعلبکی بزن یک ربع دیگر آبش بخور // هر نیم ساعت تکرار کن // اگر گرمی زیاد خورده باشی شاید سرفه خشک تولید کند +

بخور ختمی و بنفشه در ظرفی بزرگ در فضای خانه در تسکین سرفه موثرند

زیر گلویت را با روغن بادام شیرین چرب کن تا انشالله سرفه ات و خشکی آرام شود

فرنی سبب خشکی گلو میشود 

دوغ و لبنیات چند روز نخور تا سستی ات دفع شود 

تخم مرغ سرفه درپی دارد