بخشی از سخنان آیت اله ضیایی درخصوص: تنظیم عادات ماهانه در طب سنتی

🇮🇷پرسش:

برای تعدیل و تنظیم عادات ماهیانه باید چکار کرد که نظمش به موقع باشه و بهم نخوره؟

🇮🇷پاسخ:

☕☕☕بهترین دارو برای دختران بالغه - عاقله- رشیده ؛ چه ازدواج کرده چه غیر ازدواج کرده و چه مادر شیرده 🍁چای رازیانه از 1استکان تا 3 استکان در 24ساعت می باشد که دارای 4فایده می باشد:

فایده اول1)✨✨✨ تنظیم عادت ماهیانه

فایده دوم2)✨✨✨شیر افزا است اگر مادر شیرده بخوره

فایده سوم3)✨✨✨باعث میشود که هورمون های جنسی زنانه بالا بماند و نگذارد که پایین بیاد ؛ استروژن و پروژسترون بالا میاد.

فایده چهارم4)✨✨✨✨به بیماریهای خستگی جنسی که سبب تفرقه بین زن و شوهر شود و سر از دادگاه خانواده در بیاورند مبتلا نمی شوند.