تدابیر ماه « آذار » از زبان امام رضا (علیه السّلام)

- اوّلین ماه بهار است و 31 روز می باشد. (از 23 اسفند تا 24 فروردین)

 - در این ماه، شب و روز نیکو گشته، زمین نرم شده، غلبه بلغم ازبین رفته و خون (دَم) به هیجان می آید.

 - توصیه ها: خوردن غذا و گوشتهای لطیف (زودهضم و کم فضول)، تخم مرغ نیمبرشت (عسلی) و شراب حلال رقیق شده با آب.

 - پرهیزها: خوردن پیاز و سیر و ترشی جات.

 - نوشیدن مسهل (با توجّه به طبع و غلبه اخلاط) و اجرای فصد و حجامت نیکوست.

 * در روایت آمده است که: «حجامت در اوّلین سه شنبه ماه آذار رومی، باعث سلامت یک سال بدن است؛ بأذن الله تعالی»