سوال :

 من در هفته ۳۰ بارداری هستم وبه گفته سونوگرافی یک میوم ۳۱ میلیمتری در جدار تحتانی رحم به صورت اینترامورال مشهود است۰

زیر شکمم درد زیادی دارم۰ نظرتون چیه?

پاسخ استاد مهربانی 

فعلا تحت مراقبت پزشک متخصص باشید و فقط زیر شکم رو گرم نگهدارید البته بدون روغن مالی ،با شال پشمی 

احتمال اینکه میوم بعد از زایمان از بین برود زیاد هست