سوال :

 ﻣن ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﺩاﺷﺘﻢ و اﻻﻥ ﻳﻚ ﻫﻔﺘه اﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ اﺯ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺁﺏ ﺳﺒﺰ ﻏﻠﻴظﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻴﺸﻪ و ﺩﻝ ﭘﻴﭽﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺩاﺭﻡ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ,ﻭﻣﺪﻓﻮﻉ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ و ﻓﺸﺎﺭ خارج میشود

ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ? ?

جواب :

اگر تغذیه سبز رنگ مثل کرفس و کاهو و... نخورده باشی پس عفونت شما زیاد شده و در وبلاگ خودم باب یبوست 52 محور مشاوره را بخوان + از روی مزاجها شما مزاجت را تشخیص بده + وسط غذا آب نخور + بعد غذا نصف استکان عرق شیرین بیان بخور و دوغ را قطع کن +عرق بومادران میل کن