طرح تجربه قدیمی ها در باره پهلودرد :

از بزرگترها میشنیدیم پهلوها که سرما بخورد شکم سبز کار میکند با روغن حیوانی چرب کنید ویک کیسه فرزر باز کنید ورویه پهلوتون بگذاری وگرم کنید تا چند ساعت خوب میشه انشاالله

ویا سنگ داغ کنید وچند لا ملافه دورش بپیچید وروش بشینید 1 الا 2 ساعت اگر بهتر شد تکرار شه هر دو کار

پاسخ استادعلی مهربانی:

اگر عفونت در روده ها باشدسنگ داغ کردن باعث میشود روده ها عفونتش بیشتر شود و به تب مزمن دچار شوند 

اول از هر چیز علل رو پیدا کنید بعد درمان 

هر درد و رنگ خاصی با یک روش درمان نمیشود