برگه رماتیسم

🇮🇷بیماری:رماتیسم، رماتیسم مفصلی

🇮🇷بیان نظرّیه استادآیت الله علامه سیدحسن ضیائی دردرمان آن:

به مدت دوهفته پروتئین حیوانی نخورد(نه گوشت سفیدونه گوشت قرمز)فقط گوشت ماهی سفیدیاقزل آلاکه بعدازآن یک قاشق پلوخوری عسل بخورد،به مدّت دوهفته حبوبات نخورد،به مدّت دوهفته بادام زمینی،فندق،گردو،بادام درختی نخورد.

برای همیشه ازمواردذیل پرهیزکنید:

1- قندهای شیمیائی،

2- اسانسهای شیمیائی،

3- کافئین زیاد،

4- ترانس چربی بالا(فقط روغن زیتون استفاده کنید)،

5- أدویه جات،

6- أحشاء داخلی حیوانات حلال گوشت،

7- مُسکِرات،

8- فست فودها،

9- کنسروها،

10- کمپوت ها،

11 - سُس ها

الف .✅درمان های عمومی:

1- تمشک،توت فرنگی.

2- گیلاس،آلبالو

3- تره،تره فرنگی.

4 - آب هویج عسل درصبح ناشتا.

5- آب سیب سرخ باعسل درشب.

6- غوره،آبغوره،رُبّ غوره.

7- پیاز،سیر.

8- گُلقَندباسکنجبین.

9- ماهی بعدازآن عسل.

10- کرفس،تُرُب سیاه.

11- انجیر،آلو.

12- طالبی،گرمک.

13  - هلو،زردآلو

14- میخک داروئی،دمکردۀ برگ باباآدم

15- شیر،ماست

16- انگورفرنگی سبزباعسل

17- رازیانه فقط خانم هاودختران بخورند

18- آبلیموترش،آب پرتقال.

19- آب پرتقال باخرما

20-آآب پرتقال باآب خربزه.

21- آب أنارباآب خربزه

22- گل کلم،سیب زمینی

23- مربّای بالنگ که بعدازآن یک تکّه نان خشک تنوری بخورید

24- مربّای به،آب بِه باعسل.

🇮🇷ب:درمان های خاص:

1- فشارخون داردورماتیسم:هرروزصبح یک حبه سیربجودوبخورد.

2- کبدچرب داردورماتیسم:هرروزجوشانده یادمکردۀبرگ یاپوست سبزگردوبه مقداریک استکان بخورد.

3- فلجی یاشبه فلجی داردورماتیسم:جوشاندۀ مخلوط بابونۀ شیرازی وبابونۀ گاوچشم ومرزنجوش بخورد.

4- کم خونی دارد،سوزاک داردورماتیسم:هرروزیک لیوان آب انگوروسط روزویک لیوان عصرانه بخورد.

5- ضعف أعصاب،ضعف قلب ورماتیسم:مخلوط گلاب عرق بیدمشک،عسل آویشن،نعنا.

6- کمبودمایع مفصلی وصدای زانو،یائسگی زودرس ورماتیسم:جوشاندۀعلف هفت بند.

7- تهّوع،ضعف اعصاب ورماتیسم:جوشاندۀ مخلوط سوسنبر وآویشن. 

8- کم خونی،عفونت داخلی ورماتیسم:جوشاندۀ آب سیب عسل که مخلوط آن بهتراست.

9- انسدادکبدی وقلبی ورماتیسم:هرروزدمکردۀ تخم کرفس بنوشید،مخلوط سکنجبین باآب انارشیرین بخورید.

10- تنبلی کبدوکم کاری کلیه ورماتیسم:آب پرتقال،آب انار،آب سیب،آب زردک،آب ترب سیاه.

11- رطوبت إضافی بدن،تجمّع مایعات اضافی بافتی ورماتیسم:خورشت کرفس،سوپ هویج جعفری،روغن زیتون،عسل اُستوخدوس،گل اُستوخدوس،افتیمون،زنجبیل پرورده درعسل.

12- چربی خون،بالابودن آنزیمهای کبدی ورماتیسم:شویدپلو،آش گل سرخ،کدومسمّی باپوستش،خورشت کدوحلوائی بارب انار،مربای بالنگ عسل.

13- تب کلیه،سنگ کلیه،کیست کلیه ورماتیسم:آب ترب سیاه،برگ چغندربارانِ مرغ خورشت درست کنند،آش شلغم،آش آبغوره ،جوجه کباب،جوشانده هسته خرما.

14- یبوست ورماتیسم مزمن:گُلقَندباشیره توت ،گلقندباسکنجبین ،مربایاشربت انجیرباقندوشیره توت.

15- نقرس،ضعف نعوظ ورماتیسم:حَبّ سورنجان به مقداریک نخودبخوردوقولنجان به مقداریک عدس زیرزبان نگه دارد،نیش زنبوردرمفصل بزند،مربای به،مربای بالنگ،مربای شقاقل وعسل بخورد،شخص بیماردرمناطق حارّه وگرمسیرباشدبهتراست.

16- دررماتیسم کهنه ومزمن نبایستی کشک،سرکه،ترشیجات بخورد.ولی سیربخوردوسیرله شده راروی موضع دردرماتیسمی کهنه به مدت یک ساعت گذاشته وسپس بشویدتارماتیسم مزمن راازبین ببرد.

17- رماتیسم عفونی:پیشگیری وپرهیزشودازسرماخوردگی وجریان هوای سرد،درمان رماتیسم عفونی:صبحها:شیر+عسل اُستوخدوس،وسط روز:آب شلغم+عسل،عصرانه:آب سیب+عسل،شب بعدازشام:سیاهدانه+عسل،شب قبل ازخواب:روغن بنفشه ی طِبّیِ خالص(درپایه ی روغن زیتون)،هم بخوریدوهم ماساژدهید.

🇮🇷رماتیسم مفصلی دراین بیماری مفصل هاخشک شده ودرآن ناحیه ورم ودردشدیدی دارد،بطوریکه بیمارازشدت دردخوابش نمیبرد.پزشکی جدیددارو ندارد و کورتون تجویز می کند.

✅🌹درمان:

1 - آلوبخارا 7عددکه مثلاًصبح تاظهرمصرف شود،

 2- یک استکان آب انارشیرین عصرانه ودرفصولی که انارموجودنیست 1 قاشق غذاخوری رب انارشیرین،

 3- زرشک خام درشب،

 4- خوردن وماساژباروغن بنفشه طبی برپایه روغن زیتون،

 5- ماساژباروغن سیاهدانه برپایه روغن بادام شیرین وبیماربایدازخوردن غذاهای چرب وسرخ کردنی هاپرهیزکند.

اگربیماررماتیسم شدیدگرفته وبه همه بدن سرایت کرده 

درمان:دربین روز:آلوبخارا 14عدددر24ساعت بخورد(بصورت مکیدن)،عصرانه:یک لیوان آب انارشیرین،یادوقاشق پلوخوری رب انارشیرین،ازمغرب تاوقت شام:زرشک خام یک قاشق پلوخوری،بعدازشام:یک قاشق مرباخوری سیاهدانه باعسل بجود،وبخورد،شب قبل ازخواب:یک قاشق مرباخوری روغن بنفشه ی طِبّی درپایه ی روغن زیتون بخورد،وباروغن بنفشه ی طِبّی همه ی بدن خودراماساژدهد.