سوال

آیااگر درد پهلو راست هنگام اجابت مزاج بیشتر شود باید جدی بگیریم؟

جواب

شما یک سونوگرافی کامل شکم انجام بدهید 

پهلو سمت راست و چپ را با روغن بادام شیرین روزی چندبار چرب کنید.

در تغذیه آش آلوجات بیشتر مصرف کنید 

اگر روی زبانتان بارزرد غلیظ وجود دارد و دندانها زرد و دهان تلخ و خشکی گلو و دفع مدفوع سیاه و دارای بوی مشمئز کننده و رنگ ادرار تیره است نشانه از غالب شدن خلط صفرا و خشکی بدن است

بلی سونوگرافی کیسه صفرا بیشتر تاکید میشود