سوال

روغن های بادام شیرین  و تلخ در فصل بهار و در یک کلمه از نظر طب سنتی چه فرقی دارند  

جواب

سلام چون فصل بهاررسیده و خون بدن بانوان و بعضا آقایان به جوش وکهیر براثر بیداری خون فعالتر میشود 

روغن بادام شیرین توصیه شد و اگر حساسیت پوستی ندارید همان توصیه ها را اجرابفرمایید 

روغن بادام تلخ برای تحریک بیشتر انسدادها استفاده میشود