سوال میشود

پای من درد میکند چه کنم یا دستم درد دارد یا قوزک پای چپ ورم دارد یا شکم بزرگی دارم یا تکرر ادرار گرفته ام .

واقعا با این چند کلمه نمیتوان مشاوره داد 

میگویید چرا ؟؟ 

در جواب میگویم 

از بدو تولد تا چهل سالگی مزاج کلی بدن بین دموی ( گرم و تر ) و صفراوی (یعنی گرم و خشک )است .

از چهل تا شصت سالگی مزاج کلی بدن سوداوی ( یعنی سرد و خشک ) است .

ازشصت تا هشتاد سالگی مزاج کلی بدن بلغمی یعنی ( سرد و تر ) است .

پس در طرح سوالات خودتان به ما بیشتر کمک کنید .

🌷🇮🇷خواهش میکنم جواب سوال را در وبلاگ جستجو کنید 

http://tajarobteb.persianblog.ir/