برگه تومورها و کیست ها

بیماریها:

تومورخوش خیم،أنواع کیست هاحتّی تخمدان پُلی کیستیک،دربعضی مواردتومورهای بدخیم،تجمع مایع إضافی بافتی                     

 بیان نظریّۀ استادآیت ا... علّامه سیدحسن ضیائی دردرمان آنها:

مواردی که بایدپرهیزشود:

 1- قندهای شیمیایی

 2- اسانسهای شیمیایی

 3- چربیهای باترانس بالا

 4- کافئین زیاد

 5 - فست فودها

 6- کنسروها

 7- کمپوت ها

 8- کم تحرکی

 9- پرخوری

 10- سرخ کردنی هاوتف دادنیهاوبودادنیها

 11- قرص ضدحاملگی

✅مواردذیل مصرف شود:

 1- صبحهاهنگام طلوع آفتاب:یک قاشق چایخوری پودرگل استوخدوس درنصف استکان آبجوش ولرم به همراه عسل استوخدوس.

 2- غروب آفتاب:یک قاشق چایخوری پودراَفتیمون درنصف استکان آبجوش ولرم به همراه عسل استوخدوس.

 3- برای جلوگیری ازپیشرفت سلولهای سرطانی،شبهاقبل ازخواب یک قاشق چایخوری پودربرگ دارواش درنصف استکان آبجوش ولرم به همراه عسل استوخدوس میل نمایید(بایددانست که انگلستان ازگیاه دارواش،قرص ایسکادورراساخته است،واماازگیاه دارواش قویتر: الف-قولنجان، ب-گل خارمریم، ج-گیاه مُخلّصه می باشد)

 4- شبهایک بشقاب سوپ جُودوسَر(که به آن یولاف هم می گویند)سبوس دار+یک قاشق غذاخوری روغن زیتون+یک قاشق غذاخوری سرکۀ طبیعی سیب یاسرکۀانگورعسکری میل شود.

 5- صبحانه یک لیوان شیرتازۀگاو(کم چرب)همراه بایک قاشق مربّاخوری عسل استوخدّوس

 6- هر6ساعت یک استکان ازمواردذیل مصرف شود: الف:آب خیاربوته ای ساعت6صبح- ب:آب کاسنی ساعت12ظهر - ج: آب کاهوساعت6عصر- د: آب کرفس ساعت12شب

 7- گیاه سیاه کینه(سیاه چورک،ترقو،سنجته،علف سودا،فلیته)ضدسرطان تخمدان است،که برابری باآخرین داروهای ضدسرطان(مانندتاکسون)میکند.                           

نظریه پزشکی جدیددرمبحث کیست وتومور:

 الف-توموریاکیست راجراحی میکنند

 ب-40جلسه پرتودرمانی به همراه روزی یک عددتمودال یاکپسول تریموزال100بعداز4هفته دوباره هرروزروزی3کپسول فقط بمدت5روزتجویزمیکنند.

 ج-برای کیست داخل تخمدان قرص شیمیایی کنتراسپتیودی ای بانام تجاری دِزوُسِپتیُوونام تجاری دیگرآن مارُولون تجویزمیکنند.

✅درمان بیماری قاعدگی دردناک(دیسمِنُورِه) ازدوروزمانده به قاعدگی تاروزسوم قاعدگی هرروزازمواردزیرمصرف کند:

 صبح:یک عددقرص شیمیائی هیوسین،

 ظهر:یک استکان دمکرده گُل گلرنگ باعسل،

 شب:یک استکان دمکرده گل خارمریم باعسل

 درمان بیماری فیبروم رحم هر6ساعت بخورد:

 ساعت6صبح:یک استکان دمکرده گل استوخدوس باعسل میل شود.                               

ساعت12ظهر:خوردن پرتقال شیرین باآناناس. ساعت6بعدازظهر:یک استکان دمکرده أفتیمون باعسل میل شود.                                               

ساعت12بعدازظهر:خوردن هلوبا مارلاد آن(برگه آن=قِیسی).

🇮🇷درمان بیماری چسبندگی لوله رحم وترشحات زیادواژن(مَهبِل):

 صبحها: 20دقیقه درلعاب اسفرزه(اسپرزه)بنشینید.

عصرانه:یک استکان دمکرده گل بابونه باعسل خورده ودرجوشانده گل بابونه20دقیقه بنشینید.

 هر8ساعت یک خوشه انگوررسیده بخورید(یعنی:در24ساعت سه خوشه)

درمان خونریزی شدیدقاعدگی(بیماری مِنُوراژی):

 صبحانه:یک لیوان جوشانده شیرتازه گاومخلوط باعسل به همراه مربای به میل کنید.

وسط روز:دومشت سیب زمینی ورقه شده برشته درروغن زیتون میل کنید.                                             

عصرانه:یک استکان دمکرده یاجوشانده گل بومادران مخلوط باعسل میل کنید.

شب:یک استکان جوشانده گل وبرگ رازَک(رَزَک)مخلوط باعسل آویشن میل کنید.                                

 درمان گُرگرفتگی(درزمان یائسگی):

1- شب قبل ازخواب:یک استکان دمکرده گیاه پیچ انگشتی یاقرص گیاهی ویتاگنوس.

 2- بین روزوعصرانه:مصرف کاهوباسکنجبین،یابه همراه ناهاروشام کاهوبدون سُس.

 ایجادقاعدگی وتنظیم قاعدگی:

1- روزی سه استکان چای رازیانه

 2- دارچین،زعفران،کاهو(بدون سُس)