برگه تشنگی

بیماری: تشنگی،تشنگی دنیوی،تشنگی درقیامت 

🇮🇷بیان نظریه استادآیه الله علامه سیدحسن ضیائی دردرمان آنها:

🇮🇷تشنگی دونوع کلی دارد:

✅الف:تشنگی دنیوی:

مواردی که بایدپرهیزشود:

1- قندهای شیمیائی:قند،شکر،شیرینی های قنادی،زولبیا

2- شوری زیاد:خیارشور،شوری

3- موادنشاسته ای زیاد:ماکارونی زیاد،کوکوسیب زمینی

✅مواردی که بایدمصرف شود:

✅بعضی چیزهاضدتشنگی اند:

1 - خُضرَویّات به همراه ناهاروشام یاافطاری وسحری مصرف شود،مصرف خُضرَویّات دواثرمفیددارد:تشنگی نمی آورد(درمان تشنگی وپیشگیری ازآن)،اضافه وزن نمی آورد(درمان چاقی وپیشگیری ازآن)این دواثربه دلیل فایبریعنی فیبرگیاهی موجوددرآنهاست؛چونکه فیبرگیاهی آب زیادی رادرخودمیگیردوحجم زیادی ازمعده رااشغال میکند.خُضرَویّات مانند:سبزیجات خوردنی تازه ی شسته شده ی بهداشتی ضدعفونی شده(درمحلول آب نمک یاپِرمَنگِناتِ پُتاسیُم)،وکاهوی تازه شسته شده بهداشتی ضدعفونی شده وبدون سُس.

2- آلبالوضدتشنگی است وشربت آلبالوبرای رفع عطش بسیارمناسب است.(دائرةالمعارف میوه درمانی،فاطمه اکبری ص16)

3- برای رفع ضعف عمومی وتشنگی:شربت آب سیب عسل

4- برای رفع ضعف اعصاب وضعف قلب ورفع تشنگی:شربت بیدمشک عسل

 5- برای رفع عطش وگرمازدگی درمحیط گرم،دکترجعفرزاده متخصص داخلی گوید:یک بطری 5/1لیتری آب+آلوبخارا 14 عدد+خاکشیرشسته شده یک قاشق پلوخوری+آبمیوه یک عددیانصف عددلیموترش تازه ی شیرازی مخلوط گرددواین مخلوط یک الی دوساعت خیسانده وسپس مصرف شود .

6 - برای رفع یبوست وعطش،حجةالاسلام دکترناظریان گوید:2الی3لیوان شربت خاکشیر،یعنی خاکشیرشسته شده رادرآب جوش بماند،وِلَرم که شدمصرف گردد.

7- شربت سپستان(سه بستان)که تشکیل شده ازآب و30عددسه پستان بزرگ تازه شیرین،برای رفع یبوست(یعنی ملیّن بطن)ومُسَکّن عطش(یعنی کسیکه عطش کاذب یاعطش فراوان دارد)،مفیداست.

🇮🇷توجه: سه پستان برای کبدمضرّاست ومُصلح آن درسرد مزاج ها پَرگل محمدی(گلبرگ)ودرسایرین عنّاب است.(خلاصةالحکمة،محمدحسین عقیلی خراسانی

،ج2ص1150،اسرارگیاهان داروئی احمدحاجی شریفی ص634)

8- 🇮🇷برای پیشگیری ازتشنگی دکترکُردافشاری به نقل ازابوعلی سیناگوید:تخم خُرفه که7باردوغ تُرش روی آن ریخته،وخشک شود،سپس صبح وشب یابه همراه غذامصرف شود.

9- دکترکُردافشاری گوید:اگرکسی بلغم شوردارد،دراینجاتشنگی وعطش او با آب جوش ولرم برطرف میشود و اگرکسی بلغم صفراداشته باشد،برای رفع تشنگی اش آب آشامیدنی سالم وآب سردعادی بنوشد.ایشان به نقل ازرازی درکتاب الحاوی گوید:به شرط اینکه جرعه جرعه بنوشد.علامه می فرمایند:این مطلب فرمایش امام صادق علیه السلام که فرموند:آب رابنوشید مصّاًمصّاًلاعبّاً عبّاً،یعنی بصورت مکیدنی متناوب بنوشید نه قورت قورت ونه به یکباره.نکته:دربیماریهای متابولیک(یعنی بیماری قندخون،بیماری چربی خون وفشارخون)،بایدمتعادل شوندتاتشنگی کاذب وفراوان برطرف گردد.

ب:تشنگی درقیامت مواردی که بایدپرهیزشود: 

1- دروغ بستن به خدا

2- حکم به غیرماانزل الله 

🇮🇷نکته:این دوگروه برطبق آیه93سوره انعام مستحق عذاب هون هستند. درتفسیرعیاشی عذاب هون راتشنگی درروزقیامت بیان کرده است.

3- دشمن اهل بیت بودن:ناصبی بودن یعنی دشمن شیعه بودن که درروزقیامت گرسنه وتشنه محشورمی شوند