آفت دهان

آفت دهان اول علت یابی شود : مزاج چیست + خشکی روده یا خشکی کلیه ها یا عفونت کلیه ها + کبد چرب + مجامعت طولانی و پی در پی + خوردن تغذیه غربی + استرسها و غمبادها + یبوستها + غلظت خون ،،، خوب همه این علتها بایستی از بیمار پرسش شود و سپس دارو متناسب مزاج بدهیم و اولین راهکار اینست که خلط غالب بدن را تعدیل کنیم تا خون صالح فعال شود و حرارت کبد عادی تر شود و اگر شما چهار عرق مثل ( بید + نیلوفر + کاسنی + شاهتره ) را با هم مخلوط کنید و روزی چند بار قرقره کنید @ لواشک سیب خانگی روی زبان بگذارید + از خوردن ادویه جات به حداقل اکتفا شود + خوردن آش جو بسیار مناسب است + فلوس داروی بسیار مهم برای تخلیه رود ه خشک است + روی روده حتما روغن بادام شیرین از فم تا ناف مالیده شود + سبزی شاهی ممنوع + تغذیه فست فود بشدت ممنوع + گوشت گاو و گوساله ممنوع شود +