جواب حساسیتها با سرفه 

بخور نعناع 

ترکیب شکر تیغال ،به دانه،قدومه، بارهنگ، نشاسته، صمغ عربی از ترکیب این گیاهان یک قاشق مرباخوری در یک فنجان بعد از وعده ها

 اورژانسی حجامت عام

استاد غلی مهربانی