🇮🇷پاسخ درباره تعرق بد بو و زیاد در زیر بغل و کف پا و بوی بد دهان 

 امروزه برای مقابله با تعرق صدها روش هست 

ولیکن تعرق بد رابایستی ریشه ای حل کرد کرم فلان و پواد فلان کاری به جایی نمیبرد 

ما معتقدیم اندکی در بدن خودمان غور کنیم 

بیماری شاید در خلط خون غالب + کیسه صفرا و لجن گرفتگی اش + یبوست مزمن و قدیمی و مشکلات مجاری در دفع فضولات + تغذیه بد و زیاد خوری در فلفل جات + عدم تحرک + عفونت روده + اسید معده ازدرون و.... بایستی جستجوکرد

در وبلاگ برای مقابله با عرق چند مشاوره هست