استاد علی مهربانی

بنده جهت سلامت کودکان و قدرت بدنی بیشتر این عزیزان ترکیب خوبی رو پیشنهاد میکنم

یک فنجان شیر +یک قاشق عسل+ و نصف گردو پودر شده هفته ای دو وعده فقط عصر 

این ترکیب جهت ضعف بدنی بزرگترها هم میتونید استفاده شود البته حجمش بیشتر