مزاج پیاز گرم و خشک است 

پیامبر اکرم ص فرمودند :وقتی وارد شهری میشوید از سبزی و پیاز آن شهر مصرف کنید که این تغذیه سبب میشود که بیماریهای آن شهر از شما دور شود و رنج را زایل میکند و عصب را محکم و قوه جنسی را افزایش میدهد و تب را از بین میبرد .

پیازرنده شده با عسل سبب میشود که فعالیتهای فکری را برای انسان آسان میسازد و درد کمر را زایل میکند .

پیاز رنده شده را روی پیشانی بگذارید و سردرد عصبی و درد نیمه سر را و میگرن را تسکین میدهد.

مخلوط آن با عسل آنتی بیوتیک و ضد سرماخوردگی است .

پیاز خوردن سبب دورشدن آب مروارید و آب سیاه در افراد کهنسال میشود .

پخته پیاز برای افراد بلغمی ٬ هاضم تر است