دکتر روازاده : تمام لوازم‌‌ آرایشی غربی از جفت های جنین ساخته می شود

  هنوز که هنوز است در کمال پررویی هنگامی که خانمی سقط جنین می‌کند جفت آن را برای مواد آرایشی استفاده می‌کنند که به صراحت می‌توان گفت تمام لوازم‌‌ آرایشی نجس و حرام است.

 این متخصص طب سنتی با تاکید بر اینکه اگر بخواهند در تهیه لوازم آرایشی از مواد طبیعی استفاده بکنند، ما سرنخ‌ها را به آنها می‌دهیم، خاطرنشان کرد: هنگامی که از مواد طبیعی لوازم‌‌ آرایشی تولید شود دیگر ما خیلی از مشکلات مربوط به این حیطه را نداریم.

http://snn.ir/detail/News/196191/134