خواهش میکنم عروق فرزندتان را به فشار آتی عادت ندهید 

تمرکز فرزندتان رابیشتر با اقلام زیر تجربه کنید 

قطع سیب زمینی زیاد 

خوردن خشکبار 

عسلاب 

مالیدن روغن بادام به سرشان

خواندن قران 

پوشاندن سرشان از سرما 

دوری از آب یخ 

آب سیب و هویج 

دوری از لبنیات بدون مصلح

انگور

کتدر خوری 

دود کندر و اسفند 

مخلوط عرقهای اسطوخدوس و بهارنارنج و بادرنجبویه 

ارده شیره 

استفاده از عطریات 

خورشت فسنجان 

سنبل طیب تغذیه با مزاج گرم