دقت بفرمایید 

سیاهدانه خوردنش و مالیدنش به بدن بایستی همانند پنی سیلین با بدنها تست شود چون درجه حرارتش ۳ یعنی بالاترین 

و برای بعضی اگزما و خارش و کهیر و جوش و گرگرفتگی دارد 

هرموقع چنین شد یک لیوان کاسنی بخورید و کاسنی به موضع بمالیدو چهارعرق سرد ( بید و نیلوفر و کاسنی و ختمی ) را استحمام کنید