تاثیر ساعات مختلف در سلامتی بدن

 

ساعت 9تا11 شب: زمانی است برای ازبین بردن موادسمی و غیرضروری که این عملیات توسط آنتی اکسیدانها انجام میشود. دراین ساعت بهتراست بدن درحال آرامش باشد.درغیر اینصورت اثرمنفی بر روی سلامتی خودگذاشته اید.

 

ساعت11 تا1 شب: عملیات از بین بردن موادسمی درکبد ادامه دارد وشما باید درخواب عمیق باشید.

 

ساعت 1تا3 نیمه شب: عملیات سم زدایی درکیسه صفرا، درطی یک خواب عمیق به طور مناسب انجام میشود.

 

ساعت3 تا5صبح:عملیات از بین بردن موادسمی در ریه اتفاق میفتد. بعضی مواقع دیده شده که افراد دراین زمان، سرفه شدید یا عطسه میکنند.

 

ساعت 5 تا7صبح: این عملیات در روده بزرگ صورت میگیرد، لذا میتوانیدآن رادفع کنید.

 

ساعت7تا9صبح: جذب مواد مغذی صورت میگیرد، پس بهتراست صبحانه بخورید. افرادیکه بیمارمیباشند، بهتراست صبحانه را درساعت ۶/٣٠ دقیقه میل کنند.

 

کسانیکه میخواهند تناسب اندام داشته باشند،بهترین ساعت صرف صبحانه برای آنها، ساعت٧/٣٠میباشد وکسانیکه اصلاً صبحانه نمیخورند، بهتراست عادت خود را تغییردهند