🇮🇷برگه تورم پروستات                                                                                                                     

بیان نظریه استادآیةالله علامه سیدحسن ضیائی دردرمان آن:                                                                        

ازمواردذیل پرهیزشود:قند،شکر،شیرینی جات شیمیایی،شوری زیاد،سرخ کردنی،تَف دادنی،بودادنی،نگهداری ادرار، نگهداری منی،چاقی واضافه وزن،کم تحّرکیمواردذیل مصرف شود:1- چهارده اسپنددرروزبخورید.2- یک قاشق چایخوری پودرپوست خربزه بایک قاشق چایخوری پودرتخمه خام کدو مخلوط شده وسپس خورده شود.3- گوجه فرنگی رسیده خام روزی یک عدد.  4- کیوی رسیده بدون پوست روزی یک عدد.5- یک قاشق پلوخوری زرشک خام در24 ساعت.  6- صبح هاشیرعسل   7- وسط روزآب سیب8- ظهر:قرص کانادائی گیاهی اُمِنیک مر. 9- به همراه ناهاریک عددپیازسفیدبخورید.10- بعدازناها ر:یک قاشق چایخوری سیاهدانه باعسل.11- عصرانه:آب انگورطبیعی 12- اول مغرب:قرص گیاهی ایرانی پروستاتان.13- شام یک بشقاب سوپ رقیق به همراه یک قاشق پلوخوری روغن زیتون ویک قاشق پلوخوری آبغوره.14- یک برش خربزه شیرین رسیده به همراه پوست آن به مدت سه شب بعدازشام مصرف شود،وهمیشه یک قاچ خربزه بعدازغذامیل شود.15- شب قبل ازخواب:قرص شیمیائی ژاپنی اُمنیک.     16- شب تاصبح:ضمادپیازرنده شده راپائین ناف(کمی سمت راست)قراردهد.

نکته:درصورتیکه علاوه برتورم،تومورخوش خیم پروستات داریدبایستی قرص شیمیا یی ایرانی فیناسِترایدهرصبح وشب قبل ازخواب بخورید.