🇮🇷یک توصیه ویژه به بانوان گرامی 

از سرد کردن بدن با سرکه جات + ترشیجات + کاهو + مواد خاص وارداتی و... به بهانه لاغر کردن بشدت بپرهیزید که اگر هیپوفیز مغز کوچک شود دیگر برای همیشه گرفتار اعصاب و روان میشوید