🇮🇷برگه کبد چرب

🇮🇷بیماری:کبدچرب(هپاتیت)

🌹بیان نظریه استادآیت الله علامه سیدحسن ضیائی دردرمان آن:

یکی ازبیماریهای قرن21میلادی کبدچرب است به خاطر:

1- مصرف زیادغذاهای چرب(کله پاچه،جگرسیاه،خامه،سرشیر،روغن جامد)

 2- کم تحرکی

 3- مرض قند

 4- پرخوری(که باعث چاقی شکم،ناشی ازتجمع چربی ومقدمه بیماریهایی مانند:فشارخون،قندخون،مشکلات قلبی ومغزی وبخصوص کبدی میشود)

🍀بیماریهای کبدی(درعلم هپاتولوژی= علم کبدی شناسی):

1- بزرگی کبدیاورم کبد،

 2- کبدسنگین،

3- درددرناحیه راست بدن بخاطرغلظت صفرایاسنگ صفرایاانسدادرگ کبدی مثلاًانسدادوریدتحتانی کبد،

4- نارسائی کبدی درمراحل پیشرفته کبدچرب(فیبروز=چروکیدگی کبد)،5- سیرُوزکبدی(یعنی خشکی کبد)که عملکردکبدرادچارإشکال میکند.

6- کبدچرب(به اصطلاح ایرانی زردی به اصطلاح عربی یرقان و إیکتریعنی یرقان نوزادی)اقسام بیماری إلتهابی کبد(هپاتیت=کبدچرب):

1- هپاتیتA=یرقان عادی2- هپاتیتB=یرقان پیشرفته3- هپاتیتC=یرقان مجهول4- هپاتیتD5- هپاتیتE

عوامل ایجادکبدچرب:

1- چاقی وإضافه وزن،چربی خون بالامخصوصاً تری گلیسریدخون

2- کم تحرکی وعدم نرمش وعدم ورزش

3- مصرف چربی زیادوسرخ کردنی وسوءتغذیه غذای مانده.ومرحوم دکترسیادتی فوق تخصص بیماریهای عفونی گوید:مصرف زیادسرخ کردنی برای کبدمضّراست.

4- تخم مرغ زیادخوردن،کوکو،ته دیگ،روغن جامدو...

5- مقاومت بدن درمقابل أنسولین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[که اَنسولین تزریقی سه نوع ساخته شده:ا-أنسولین شیری رنگ که ازگاوگرفته می شود(أنسولین طولانی أثر)،ب- أنسولین کریستال که رنگ آن شفاف است،ج-مخلوطی ازآندوکه أخیراًساخته شده]

6- تجمع چربی درسلول های کبدی وإزدیادآنزیم های کبدی.

7- داروهای شیمیایی که برروی کبداثرسوءدارد،مثلاًدکترسیدوهاب بُنَکدارمتخصص کلیه ومجاری ادرارگوید:مصرف زیادآنتی بیوتیک باوجودعفونت داخلی ومصرف آنتی بیوتیک بدون وجود چرک وعفونت داخلی،درهردوصورت برای کبد،مضراست.

8- کاهش سریع وزن

9- دیابت نوع دو(قندشیرین)

10- آب آلوده،شیرمانده،جگرمانده،گوشت مانده.

11- مصرف الکل(درطب داخلی هاریسون،طب داخلی نلسون،طب داخلی سیسیل،طب داخلی اسمیت).

🌹علاج ودرمان کبدچرب:

1- 5% الی10% کاهش اضافه وزن زیرنظرکارشناس داشته باشید.

2- محدودیّت سنجیده درمصرف کالری داشته باشید،یعنی کودکان چاق نیم کیلودرهفته وبزرگترهای چاق دوکیلودرهفته بیشتروزن کم نکنند.

3- کاهش تری گلیسریدخون..

4- کاهش مقاومت بدن درمقابل أنسولین.5- مصرف میوه وسبزیجات درجیره غذایی روزانه باشدونان سبوس داربخورد.درعلم تغذیه گویند:5الی7بار،ولی مامی گوییم در24ساعت،سه بارمیوه مصرف شودوسه بارسبزی وکاهو،توجه داشته باشیدکه این میوه جات وسبزی جات علاوه برفیبروویتامینهاوأملاح،موادآنتی اکسیدان هم دارند.

6- حذف ویاکنترل داروهای مصرفی زیرنظرمتخصص.

7- به افرادلات ونیمچه لات گوییم:ألکل ومُسکرات نخورید.

8- تمشک،توت فرنگی،کلم بِرُوکلی درجیره غذائی باشد.

9- بهترین داروهای طبیعی:سکنجبین عُنصُلی(پیازموش یاپیازدشتی)است(دکترسیداحمدثاقبی)

10- بادام شیرین،روغن زیتون درجیره غذائی باشد.

11- مصرف روزانه زردآلویاکِشته ی زردآلوبرای تصفیه کبدمفیداست.

12- حجامت خاص ازلاله ی گوش یکبارتوصیه میشود.

13- آب آشامیدنی تازه4لیوان وآب جوش تازه(ولرم)4لیوان در24ساعت نوشیده شود.

14- هرروزدولیوان آب سیب طبیعی تازه،یک عددکدومسمّی(کدوخورشتی)باپوستش مصرف شود.

15- درمناطق خشک ونیمه خشک هرروزخوردن نیم گِرَم زعفران ودرمناطق شَرجی ورطوبتی یک گرم.

16- هرروزخوردن نصف استکان عرق شاتره.درمان نوع ویروسی هپاتیتBمخلوط یک لیوان آب+یک قاشق پلوخوری عسل طبیعی+نصف استکان عرق نعنابدون اسانس+یک قاشق غذاخوری سرکه طبیعی انگورعسکری،در24ساعت یکبارمصرف شود.توجه: درپزشکی جدیدآزمایشات6ماهه انجام میگیردوداروشیمیائی تِنُوفوویرتجویزمیشود،موارداحتیاط این دارودربیماریهای کبدی واختلالات کبدی میباشدومواردمنع مصرف آن درحساسیت به داروونارسائی کلیوی میباشد.