💊 بسته سلامت فارس 💊

 #جدول_مزاج_شناسی/پیشنهادات برای دموی مزاجها

 بخش سوم:

🔹 معمولاً بیماریهای افراد دموی در اثر افزایش حرارت و رطوبت و به طور کلی افزایش خون به وجود می‌آید.

🔹افراد دموی مزاج بیشتر در معرض سکته قرار دارند و باید بیشتر غذاهای سرد و خشک و کم کالری مصرف کنند و از مصرف غذاهای گرم و تر خودداری نمایند.

🔹نگرانی، خشم و هیجان بیش از اندازه نداشته باشند. بهترین روش هنگام عصبانیت مصرف غذاهای خنک است. 

🔹در هوای سرد خود را گرم و در هوای گرم خود را سرد نگهدارند. 

🔹مصرف گوشت برای دموی مزاج ها مفید نیست، زیرا خون بدن را زیاد می کند. 

🔹حجامت برای کم کردن غلظت خون این افراد بسیار مفید است.

🔹دموی ها باید از تنهایی گریزان باشند. تنهایی دموی ها را دیوانه می کند! 

🔹از انواع میوه، سبزیجات و غذاهای دریایی استفاده نمایند و غذاهای با فیبر بالا مصرف کنند تا اجابت مزاج طبیعی داشته باشند.

@farsna