🔴چاقی و لاغری🔴

🔵دکتر حسین روازاده🔵

 ✅✍آقا، 28 ساله                                 

پرسش: باسلام درمان چاقی و به خصوص چاقی در ران و باسن را میخواستم.

✳️پاسخ: برای چاقی اولین علت تغذیه نادرست است که طبق صحبتهای اینجانب تغذیه خود را اصلاح نمایید تا برای رفع چاقی شما موثر گردد. ولی به طور خلاصه نکات ذیل توصیه می گردد:

💟1⃣هیچ موقع پنیر را در صبحانه میل نکنید اگر می خواهید می توانید پنیر را به همراه گردو به عنوان عصرانه یا شام میل کنید.

💟2⃣باید در طی روز مواد پختنی نخورید و فقط صبحانه و شام می توانید پختنی بخورید.

 💟3⃣یک ساعت قبل از اذان ظهر تا یک ساعت بعد از آن روزه بگیرید و چیزی نخورید.

💟4⃣در طی روز هم آنچه می خواهید بخورید باید پختنی نباشد.

💟5⃣شام را باید زود میل کنید و اگر طی روز غذا نخورید یا کم بخورید برای شام زودتر گرسنه خواهید شد.

💟6⃣از مصرف برنج خودداری کنید.

و برای آب کردن چربی زیر شکم از روغن شحم گاو (که از احشاء گاو گرفته می شود) استفاده نمایید که بسیار برای تناسب اندام موثر است.

ضمناً گذاشتن اتوی داغ از روی لباس بر روی شکم نیز توصیه می گردد.

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame2&ref=share