💊 بسته سلامت فارس 💊

 #جدول_مزاج_شناسی/ویژگی‌های دموی مزاج‌ها

 بخش اول:

🔹افراد دموی درشت اندام و تنومند هستند و بدنی عضلانی و ماهیچه ای دارند.

🔹 دارای پوستی سرخ و سفید یا سبزه و گلگون هستند.

🔹 معمولا پر مو هستند. موهای پرپشت، ضخیم و مُجعد یا حالت دار دارند. 

🔹 زیر ناخنهایشان قرمز است.

🔹قوی و پرانرژی و با قدرت بدنی بالا هستند.      

🔹این افراد نه تحمل گرمای زیاد را دارند و نه تحمل سرمای زیاد، ولی در کل تحمل سرما برایشان راحت تر است و محیطهای خنک و سرد برای آنان مطلوب تر است.

🔹 غلبه دم باعث سنگینی سر و خواب آلودگی می شود. افراد دموی خوش خواب هستند.

@Farsna