پرسش و پاسخ مکرر 

پسر بچه ۷ ساله طبعش گرمه امروز صبح گلودرد داره لوزه هاش کمی ورم کرده سرفه خلطی داره چی بهش بدم؟

 جواب

سلام برای این پسر بچه و یا دختربچه دمنوش مخلوط یشرح زیر

ختمی 

بنفشه 

سپستان 

پرسیاوشان 

تخم شربتی

زوفا

پونه

عناب 

تخم بارهنگ

پودرپاک کرده شکرتیغال 

قدومه شیرازی

یک گرم تخم اسفرزه

ترنجبین

دمنوش تا سه استکان 

با شکرسرخ که ضدتب و یبوست است شیرین کنید 

با عسل یانبات هم خوشمزه میکند

قبلا درباب سرماخوردگی مطلبی گذاشته ام همه فرمولها دران وجوددارد کلیک کنید 

پرسشها تکراری است 

http://tajarobteb.persianblog.ir/post/1118

 ادامه سوال کننده

 چه مقدار بخرم ؟ 

چه مقدار برای ۳ استکان کافیه دم کنم؟

 پاسخ تکمیلی

 این گیاهان را هرکدام بیست تا سی گرم گرم بخرید و مخلوط کنید و دریک شیشه دربسته نگهداری تا یک سال سپس مخلوط جمع انها تا دوقاشق را در دولیوان دمنوش شود 

حداقل تا ۷ روز میل کنید 

هرروز برای همان روز

دمنوش یعنی این گیاهان گلبرگ هستند نبایستی درطبخ شان با اب جوشانده شوند بلکه جوش بسیارارام بدون قل قل آب باشد و الا خاصیتشان ازبین میرود

بزرگترها مقدار استفاده بیشتر