طبع هویج معتدل و تخم آن گرم و خشک است

امام صادق ع :؛ خوردن هویج از کلیه ها مواظبت کرده و میل جنسی را افزایش میدهد .

خوردن هویج مضرات استعمال دخانیات را تا حدودی کاهش میدهد +تخم آن محرک نیروی جنسی و قوه باء بالاخص در سرد مزاجان است و یک قاشق مرباخوری را در یک لیوان آب جوش دم کنید برای کاهش درد قاعدگی دردناک و سخت بسیار مفید است 

خوردن ناشتا باعث نشاط پوست و گلگون شدن چهره میشود و جوانی را نوید میدهد و بینایی را بشدت همراهی میکند و رافع کم خونی ها و کاهنده کلسترول خون است و دفع کننده سنگ مثانه و کلیه است و استمرارش چروکیدگی را ازبین میبرد