سوال

ایا مصرف دمنوش بابونه برای زنان باردار اشکالی ندارد؟؟؟؟

 بابونه 

آویشن 

پونه 

ادویه تند 

زرشک 

کنجد

فلقل 

خردل

زنیان 

دارچین 

زنجبیل مگربه اندازه یک گندم برای ویاری

زعفران 

نعناع زیاد

کنجد

مطلقا برای زنان باردارممنوع 

دلستر

 ضمنا ترشیجات 

شوریجات 

برای زنان باردارممنوع 

موارد فوق عامل سقط هستند 

 ماههای اول و دوم و سوم رحم سرد است مبادا رحم را سردش کنید

ماههای چهارم تا آخر رحم گرم است پس خوردن گرمیجات با تعادل باشد 

و الا مصیباتی ایجادمیشه