سیاتیک و درمان تدریجی آن برمبنای طب سنتی 

۱- نوشیدن اب انارشیرین طبیعی روزی یک لیوان با اندکی عسل تا ۲۱ روز 

۲- نوشیدن عسلاب یعنی یک قاشق عسل دریک لیوان اب تا چهل روز

۳- روزی یک لیوان آب زرشک طبیعی با یک قاشق عسل تا ۱۴ روز

۴- تغذیه سوداوی که غلظت خون سیاتیک را افزایش میدهد و عروق را نیمه مسدود میکند بشدت پرهیزشوند مصادیق انها : 

بادمجان + چای های سیاه و سبز و ترش + قارچ + نخودفرنگی + گوشتهای گاووگوساله + مرغ کارخانه ای + فست فودها+ سیب زمینی زیاد+ دوغ بدون مصلح مضر+ ماء الشعیر+ قهوه جات 

۵- ضماد ترکیبی روغنهای ( بنفشه + زیتون مالشی + بابونه + شترمرغ + حنظل + مصطکی + کوهان شتر+ قسط گرم + کرچک + گردو ) به موضع و درپاها برخلاف جاذبه زمین مالیده شود حداقل یکربع ارام ماساژ شودو حداقل روزی دوباربمالید و مقدارش یک قاشق چایخوری

بعداز ضماد روغنهای ترکیبی موضع را بادکش و پس از یک هفته مصرف شربت خاکشیر ٬ موضع حجامت و یا زالو اندازی تحت نظر پزشک طب سنتی 

۶-مصرف دمنوش گیاه بابونه بعنوان چای تا سه لیوان بعنوان گشاینده عروق و بعنوان داروخانه دوم نام دارد + این گیاهان هم دمنوششان موثرند

سنبل الطیب (معروف به علف گربه ٬ بله اگرگربه این گیاه را پیداکند همانند گوشت برای درمان سرش میخورد و ما برای آرام سازی سیستم اعصاب غافلیم) 

اسطوخدوس روزی یک لیوان

زعفران دمنوش

پس مصرف شربت خاکشیر با آب گرم در ناشتا و روغن مالی میتوانید در یک موسسه مورداعتماد مبادرت به بادکش کل بدن و حجامت نمایید

⛔️ بشرطی که‌مصرف کننده باردار نباشد

۷-سبزی ریحان در تغذیه یسیارمفید و برعکس سبزی شاهی لک دهنده پوست 

۸- این ترکیب برای آرامش دهندگی سیاتیک موثر کاربردی است :

تخم شوید ۲۰ گرم + ناخنک ۲۵ گرم + پونه ۲۰ گرم + مرزنجوش ۲۰ گرم+ تخم اسفند شسته ۱۵ گرم و سپس همه را با هم پودر کرده و در ۴۰۰ گرم روغن زیتون بودار طبیعی به مدت نیم ساعت جوشانده و صاف کرده به محل سیاتیک روزی دوبار و به مدت ده دقیقه ارام ضمادشود 

۹-انگورسیاه و مویزسیاه شانی زیاد میل شود و یا شیره انگور بعنوان تغذیه و یا شربت بسیار موثرند

۱۰- عرق خارشتر دوسوم لیوان با عرق خارخاسک یک سوم لیوان با هم مخلوط شود و روزی یک لیوان و درصورت تشدید گرفتگی و درد تا سه لیوان کاربردی قوی است 

۱۱- سیاهدانه یک قاشق چایخوری دریک لیوان اب جوش ٬ دمنوش شده و موقع میل کردن با عسل آویشن ٬ هرروز برای همان روز تهیه شود 

۱۲- عسل یک قاشق با عرق اسطوخدوس 

۱۳- شیربادام ( ۱۴ دانه بادام شیرین خیس کرده و بادام پوستش کنده و پودرش میکنیم و سپس دریک لیوان شیرگاو داغ جوشیده مخلوط و روزی یک لیوان ) برای رفع کمبود کلسیم بسیارمناسب اسد

۱۴- شربت سکنجبین ساده 

شربت سکنجبین ساده عنابی 

یکی از اینها پنج قاشق دریک لیوان اب ناشتا تا ۴۰ روز

۱۵- دقت کنید پیاده روی پیاده روی مستنر درگشایندگی عروق و دفع بادهای مهاجم سیارهمانند حجامت و فسد بسیارموثراست 

⛔️دقت شود 

برای زنان باردار اجرای این فرمولها ممنوع 

فرمول های فوق بایستی چند موردش اجراشود