سوال

برای رفع سردی معده میشه راهنمایی بفرمایید..من یه چند روزیه بارهنگ و عرق نعنا دمنوش میکنم با نبات میخورم ولی بعد از اون حالت تهوع بهم میده

 درضمن شب هم میخورم حدودا یه ساعتی بعد از شام

 جواب

تخم بارهنگ را دوزش کم کن و دانه هایش نخورید 

بارهنگ بشدت سرداست اگراذیت میشوید نخورید 

بوعلی سینا میفرماید ازاستفراغ ماهی دونوبت نترسید چون تا ۷۰ نوع خلط کثیف در گوارش دفع میشه

روزی یک نخود زنجبیل را ذرغرق نعنا ونبات حل کنید و میل شود ( باردارنباشید)

بارهنگ روزی یکبار و صبح میل شود 

شب که معده سرده و خوردنش باعث تهوع و تحریک روده است