🔴نکته مهم در مورد سرما خوردگی🔴

 ✳️خوردن آنتی هیستامین جهت بند آمدن آبریزش بینی به هیچ وجه توصیه نمی شود.❌

🔻جلوگیری از آبریزش بینی در ابتدای سرماخوردگی، باعث ریختن آن داخل سینه و عفونت سینه می شود.

 🔻خوردن قرص ها نیز باعث سرکوب شدن علایم سرماخوردگی می شود، ولی برخورد صحیح آن است که با انجام موارد صحیح مثل استفاده از دم کرده آویشن، شربت عسل و... ظرف یکی دو روز اخلاط و بیماری از بدن دفع گردد.

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame2&ref=share