تخم شربتی همان تخم ریحان کوهی است 

دارای اسامی دیگری بنام تخم زوف یا تخم بادروج یا تخم بادروزمیباشد

دارای مزاج معتدل است 

اگر آن را در گلاب یا عرق نسترن بریزید و با اندکی شیرینی ( شکرسرخ یا عسل یا شکرسفید)شربت بسازید و بنوشید مقوی قلب + مقوی اعصاب است 

اگر آنرا در آب گرم بریزید و با اندکی شیرینی میل کنید سینه درد آلود و خشن را نرم و گرم میکند و سرفه را تسکین میدهد ( گرچه برای گلوی خشن و گرفته ٬ توصیه میشود یک قاشق قدومه شیرازی را با آب سرد شسته و سپس آب جوش بر آن افزوده و یک نعلبکی به مدت ۱۵ دقیقه قرار داده چند نوبت با فواصل مختلف درست و میل شود انشالله گلو درد و سرفه آرام میشود )