بیماری: چربی خون وچاقی

🇮🇷بیان نظریه استادآیت ا... علامه سیدحسن ضیائی در درمان آن:                                                           

 ازمواردذیل پرهیزشود:

1- اسانسهای شیمیایی

2- قندهای شیمیایی

3- چربیهای باترانس بالا (موز،کلّه پاچه ،جگر سیاه ،سرخ کردنی ،خامه ،سرشیر،ته دیگ،روغن جامد) 4- نوشابه های شیمیایی

5- - آبمیوه های شیمیایی

6- کافئین زیاد(چای،شکلات،قهوه،کاکائو،نسکافه)

7- برنج سفید

8- ماکارونی

9- مسکرات مانندالکل وشراب و...نخورید

10- تامیتوانیدداروشیمیایی نخوریدیادارورازیرنظر متخصص متعهدبخورید.

 راهکارهای درمان:

1- صبحانه(یاناشتا):یک عدد سیب درختی رسیده بخوریدو7عددآلوبخاراوروزهای جمعه صبح ناشتا میوه اناروخوردن آب لیموترش تازه باآب

2- صبح قبل ازکاریک قاشق چایخوری زیره سیاه بخورید

3- بین روزجوشانده یادمکرده گیاه مریم گلی یک استکان بخورید

4- عصرانه جوشانده یادمکرده گل فندق برای افرادچاق بسیارخوب است

5- دربین روز1إلی2خوشه انگوربخورید

6- به همراه نهاروشام 1قاشق چایخوری پودرشوید(یایک مشت تازه آن)

7- در24ساعت یک عددکدوخورشتی متوسط باپوست آن بخورید

8- به همراه نهاروشام آبغوره طبیعی بخورید

9- کف دریابربدن بمالید

10- مداومت درخوردن سندروس باسکنجبین جهت رفع چاقی نافع است

11- چون هرروز مقدار3 نخودلاک باسرکه تا40روز بنوشند،بدن راخیلی لاغر کند

12- خوردن میوه گیلاس ومصرف کنگرفرنگی

13- دمکرده یاجوشانده گیاه رِجلّ الأسََد(گیاه پای شیر)

14- دربین روزیابه همراه غذاخیاربوته ای رسیده شیرین بخورید وبعداز هرغذا1عددسیب درختی رسیده شیرین بخورید

15- مخلوط تخم شنبلیله ودانه خشخاش ومغزبادام تلخ بمقدارکم وشکر زرد خوزستان باهم بکوبیدوبه تدریج دربین روزوعصرانه بخورید

16- روزه شرعی بگیرید (سحری وافطاری بخورید) لاأقل هفته ای دومرتبه( دوشنبه ها،پنجشنبه ها)

17- روزانه پیاده روی آرام بمدت1ساعت درسطح مُستوی درهوای آزادداشته باشید.

گردآوری توسط استاد پزشک علی مهربانی