خار پاشنه نتیجه افزایش خلط کثیف ( صفراوی و سوداوی و بلغمی )روده و بالاخص مصرف بیش از حد کاهو خوری بدون مصلح است و خانم ها بیشتر گرفتارند چون برای لاغری خودشان پی در پی تغذیه سوداسازی را در بدن مضاعف می کنند پس بایستی منضج و مسهل و بالاخص سکنجبین مصرف کرد.

خارپاشنه در پای راست و چپ از نظر خلطی دارویش و عللش با نگاه طب سنتی فرق دارد @ خوردن سردیجات مثل کاهو بسیار در تولید خارپاشنه مضرند @ روده سرد و خشک و روده سرد و تر در تولید خارپاشنه فعال است @ مالیدن روغنجات گرم مثل بادام تلخ + سورنجان + روغن کوسه ماهی و... بصورت مخلوطی موثرند @خوردن شربت سکنجبین و شربت خاکشیر و حجامت بسیار موثر است در حقیقت خون غلیظ عامل خارپاشنه است @اگر کلیه ها از سموم و ذرات میکروسکپی عفونت تخلیه اساسی شوند بسیار موثرند و زدن آمپول ها برای رفع خارپاشنه تاثیر چندانی ندارد