نویسنده: استاد پزشک علی مهربانی 
بنده جهت شب ادراری کودکان روغن مالی با روغن سیاهدانه زیر شکم هر صبح و شب تا کلیه ها و بادکش زیر شکم و کلیه ها رو یک شب درمیان توصیه میکنم
در اوایل غروب خوردن مایعات و سردی ها رو پرهیز کنید( دکتر علی مهربانی
 
پس همان کندر زیر زبان نگه دارد و اطراف مثانه و بیضه بچه با روغن حیوانی یا کنجد چرب شود
[توصیه تکمیلی استاد علی مهربانی درباره شب ادراری 
در تکمیل توصیه در خصوص شب ادراری کودگان تخم شاهی +کندر و سیاه دانه مساوی ,همه را غیر از سیاه دانه که نیمکوب کنید با دو برابر خودش عسل مخلوط کنید صبح و شب یک قاشق چایخوری به بیمار بدهید