خروپف مغز علل و علایم زیادی دارد 

اول تاج سر را باروغن بادام شیرین با پایه بادام یا روغن کنجد مرغوب هرشب چرب کنید 

یکساعت قبل خواب مخلوط عرقهای بهارنارنج + اسطوخدوس + بادرنجبویه میل کن 

هفت مغز خشکبار بخور به اندازه یک قاشق مخلوطی .

عسلاب میل شود 

گرده گل زنبور عسل یک قاشق چایخوری در یک لیوان تب ولرم با اندکی عسل