💊 بسته سلامت فارس 💊

 #جدول_مزاج_شناسی/رژیم غذایی برای افراد سودا مزاج 

 بخش چهارم

🔹بادمجان و غذاهای نمک سود: مانند ماهی دودی ماهی شور خیار شور و گوشت گاو و گوساله و ماست، پنیر , چای شیرین، ترشی جات، شیرینی جات قنادی، سرکه، چای و دوغ، برای افراد سوداوی مزاج مناسب نیست.

🔹در بین غذاها از نوشیدن مایعات به خصوص آب یخ و نوشابه های گاز دار و دوغ خودداری کنند.

🔹این افراد باید از مصرف کشک و ماست نیز پرهیز کنند .

@Farsna