خبر ویژه پیرامون حضور اساتید طب سنتی در رادیو معارف

http://radiomaaref.ir/persian/modulespage.aspx?modulename=radiomaaref_ProgramPartList&ID=716&PortalID=12&Ordering=1

کلیک کنید

 

📚📚📚📚📚📚📚

کانال مهم شفا طب ( طب سنتی ) رادیو معارف با سخنرانی پزشکان طب سنتی

http://https//telegram.me/shefaradio